ΕΚΔΗΛΩΣΗ για συγκέντρωση χρημάτων για την Ουκρανία / FUNDRAISING AGILITY EVENT for Ukraine

Agilityfundraisingsmall

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ για συγκέντρωση χρημάτων για την Ουκρανία !

 • Ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος μετά από πρόταση της Επιτροπής Agility την οποία υιοθέτησε με μεγάλη χαρά, διοργανώνει την Κυριακή 13 Μαρτίου, εκδήλωση για την συγκέντρωση χρημάτων για την βοήθεια των Ουκρανών συνανθρώπων μας, που έχουν πληγεί βάναυσα από την Ρωσική εισβολή στην πατρίδα τους.
 • Τα χρήματα που θα συγκεντρώσουμε θα κατατεθούν στον ειδικό λογαριασμό που θα ανοίξει πολύ σύντομα η Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία – FCI (χωριστά από τις 3.000€ που θα καταθέσει ο ΚΟΕ) για τον σκοπό αυτό ή στον ειδικό λογαριασμό που άνοιξε ήδη για τον ο Ουκρανικός Κυνολογικός Όμιλος (UKU).
 • Η Εκδήλωση θα είναι ουσιαστικά η επίσημη προπόνηση για τον ήδη προγραμματισμένο & ανακοινωμένο “2ο Προκριματικό & Πρωταθληματικό Αγώνα Agility“ (που θα πραγματοποιηθεί στο “VARIBOBI DOG SPORTS & TRAINING CLUB” στις 19 & 20/03/2022), με συγκεκριμένες Κατηγορίες & όλες προβλεπόμενες διαδικασίες (έλεγχος microchip, χρονομέτρηση), χωρίς φυσικά να προσμετρώνται τα αποτελέσματα & οι διαδρομές θα στηθούν από Επιτροπή Αθλητών.
 • Κατηγορίες: 2x A0, 1 Agility Open, 1 Jumping Open
 • Συμμετοχή: 10€/2 διαδρομές
 • Χώρος Διεξαγωγής: “DogTime Club” (Αμαζόνος 12, 153 51 Παλλήνη)
 • Ώρα έναρξης: 10:00
 • Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό (δεν επιτρέπεται η είσοδος σε σκύλους που δεν θα λάβουν μέρος)
 • ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ: το ενημερωμένο Βιβλιάριο Υγείας του σκύλου που θα συμμετάσχει
 • Θα υπάρξει επίσης κουμπαράς για τους θεατές, όπου όποιος επιθυμεί μπορεί να ρίξει οιοδήποτε ποσό.

Στο τέλος της Εκδήλωσης, παρουσία όλων, η Επιτροπή Agility του ΚΟΕ, μαζί με τον εκπρόσωπο του ΔΣ του ΚΟΕ που θα βρίσκεται εκεί, θα καταμετρήσουν το ποσό που συγκεντρώθηκε από τις συμμετοχές καθώς & από τον κουμπαρά που θα ανοιχθεί επί τόπου & στη συνέχεια το ποσό αυτό θα κατατεθεί στον λογαριασμό της FCI ή του Ουκρανικού Κυνολογικού Ομίλου (UKU) και το καταθετήριο θα αναρτηθεί στα ΜΚΔ.
Ελπίζουμε να συνδράμετε την κίνηση αυτή, αφού κάθε βοήθεια είναι σημαντική για τους Ουκρανούς συνανθρώπους μας & τους αγαπημένους τους τετράποδους συντρόφους

FUNDRAISING AGILITY EVENT for Ukraine!

 • The Kennel Club of Greece, following a proposal by the Agility Commission of KCG, which it gladly adopted, is organizing on Sunday, March 13, a fundraising event to help our Ukrainian fellow human beings, who have been severely affected by the Russian invasion to their homeland.
 • The money raised will be deposited in the special account that will be opened very soon by the FCI (apart from the € 3,000 that will be deposited by The Kennel Club of Greece) for this purpose or in the special account already opened from the Ukrainian Kennel Club (UKU).
 • The Event will essentially be an official training session for the already planned & announced "2nd Qualifying & Championship Agility Race" (which will take place at "VARIBOBI DOG SPORTS & TRAINING CLUB" on 19 & 20/03/2022), with specific Categories & all provided procedures (microchip control, timing), without of course official results & the runs will be set by an Athletes’ Committee.
 • Categories: 2x A0, 1 Agility Open, 1 Jumping Open
 • Participation fees: 10 € / 2 runs
 • Venue: “DogTime Club” (Amazonos 12, 153 51 Pallini)
 • Start time: 10:00
 • Admission: Free for the public (non-participating dogs, will not allowed to enter)
 • DON'T FORGET: the updated “Dog’s Health Book” or “Passport”
 • There will also be a piggy bank for the spectators, where anyone can contribute with any amount

At the end of the Event, in the presence of all, the Agility Committee of KOE, together with the representative of the Board of KCG who will attend, will count the amount collected from the participations as well as from the piggy bank that will be opened on the spot & the amount will be deposited in the account of the FCI or the Ukrainian Kennel Club (UKU) and the bank depository will be posted on our media accounts.
We hope you will support this movement, as any help is important for our Ukrainian fellow human beings and their beloved four-legged companions