Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

GA DECEMBER 2021 POSTPONMENT small1

Αγαπητά Μέλη του Κ.Ο.Ε,

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναβάλλεται επ’ αόριστον η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κ.Ο.Ε.
Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναβολής και χρονικής μετάθεσης της Γενικής Συνέλευσης υπαγορεύεται από λόγους δημοσίας υγείας και συμμόρφωσης του Σωματείου μας στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν τη λήψη της ανωτέρω απόφασής του, εξέτασε και στάθμισε τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με υβριδικό τρόπο, ήτοι εν μέρει με φυσική παρουσία και εν μέρει με τηλεδιάσκεψη, διαπίστωσε ωστόσο ότι αυτή δεν είναι τεχνικά και λειτουργικά εγγυημένη, αναφορικά με την διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των μη εχόντων φυσική παρουσία Μελών στο σύνολο των διαδικασιών και με αυθεντικοποίηση της ταυτότητάς τους, ως εκ τούτου κατέληξε, ότι ενδεδειγμένη λύση είναι η αναβολή της.
Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδει με τις προβλέψεις του καταστατικού μας, το οποίο παραπέμπει στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθόσον συντρέχουν συνθήκες ανωτέρας βίας και προστασίας του υπέρτερου αγαθού της δημοσίας και ατομικής υγείας.
Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας, με νεότερη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα σας γνωστοποιηθεί.

Με τιμή,
Το Δ.Σ.