Ακύρωση Εκθέσεων / Shows Cancellation

cancel

 • Αγαπητά Μέλη, Ιδιοκτήτες Σκύλων, Εκθέτες & Κυνόφιλοι, το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. με μεγάλη λύπη αλλά και πλήρη αίσθηση ευθύνης και συμμόρφωσης του Σωματείου μας στα υφιστάμενα μέτρα λόγω covid (μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων 150, κυκλοφορία στους δρόμους μέχρι τις 00:30) αποφάσισε την ακύρωση και αυτών των Εκθέσεων για τις 25-27 Ιουνίου, όπου την Κυριακή θα ήταν & το “MEDITERRANEAN WINNER SHOW 2021”.
  Ελπίζουμε όπως όλοι μας, αυτή να είναι η τελευταία ακύρωση και το πολυσυζητημένο Νομοσχέδιο που σύντομα θα πάει στις Επιτροπές & εν συνεχεία για ψήφιση στη Βουλή, να μην είναι καταστροφικό για τον σκύλο στη Ελλάδα όπως εμφανίστηκε στη Δημόσια Διαβούλευση και πως οι άοκνες προσπάθειές μας ως ΔΣ, ενισχυμένες τώρα πλέον και από το αποτέλεσμα της Δημόσιας Διαβούλευσης στην οποία εσείς σχολιάσατε όπως σας ζητήσαμε, στηρίζοντας τον Αγώνα μας για να αποδείξουμε το αυτονόητο & δείχνοντας ξεκάθαρα τη βούληση της κοινής γνώμης, θα καρποφορήσουν τελικά !
 • Σε πείσμα των καιρών λοιπόν & ελπίζοντας ότι θα έρθουν σύντομα καλύτερες μέρες γενικά, συγχρόνως με την ακύρωση των ξένων Κριτών που θα έκριναν φέτος, τους προσκαλέσαμε για τις αντίστοιχες βραδινές Διεθνείς Εκθέσεις μας, 1-2-3 Ιουλίου 2022.
  Ήδη έχουμε θετική απάντηση από τους:
  • Claudio de Giuliani
  • Tamás Jakkel
  • Barbara Müller
  • Juan Naveda

         & αναμένουμε & από 2 ακόμα.

 • Dear Members, Dog Owners, Exhibitors & Dog-Lovers, the Board of the KCG with great sorrow but also full sense of responsibility and compliance of our Association with the existing measures due to covid (maximum number of attendees 150, traffic on the streets until 00:30) decided to cancel our scheduled Shows for June 25-27, where on Sunday would be the "MEDITERRANEAN WINNER SHOW 2021".
  We hope, like all of you, that this is the last cancellation and the much-discussed Bill that will soon be voted in the Greek Parliament, will not be as disastrous for the “Dog” in Greece as it appeared in the Public Consultation and that our tireless efforts as Board, now strengthened by the result of the Public Consultation in which You commented as we requested, supporting our struggle to prove the obvious & clearly showing the will of public opinion, will finally bear fruit!
 • In spite of the times & hoping that better days will come soon in general, at the same time with the cancellation of the foreign Judges who would judge this year, we invited them for our respective evening International Shows, 1-2-3 July 2022.
  We already have a positive response from:
  • Claudio De Giuliani
  • Tamás Jakkel
  • Barbara Müller
  • Juan Naveda

        and waiting for 2 more replies.