Ακύρωση Πανευρωπαϊκής Έκθεσης 2020 της FCI

Slovenia European Dog Show2020 Cancellation 1smallb

Slovenia European Dog Show2020 Cancellation small

 

Παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις, ο Κυνολογικός Όμιλος Σλοβενίας με λύπη πληροφορεί ότι λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κατάστασης (covid-19), είναι αναγκασμένοι να ματαιώσουν οριστικά την Πανευρωπαϊκή Έκθεση 2020 της FCI (FCI EDS 2020), η οποία αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2020 & αναβλήθηκε για τον Μάιο 2021.