Αρχείο Κριτών (Μορφολογίας και Εργασίας)

Αγαπητοί επισκέπτες,

Το αρχείο Κριτών (Μορφολογίας & Εργασίας) του Κ.Ο.Ε. τελεί υπό επεξεργασία, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η σχετική βάση, σε εναρμόνιση και με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Μέχρι να είναι και πάλι διαθέσιμο, στοιχεία για τους Κριτές μπορούν να γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία μας.

Σας ζητούμε συγγνώμη για την πρόσκαιρη ταλαιπωρία και θα επανέλθουμε το συντομότερο δυνατόν.