Πότε θα είναι κλειστά τα Γραφεία μας / When will our Offices be closed

Tα γραφεία μας θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 10.07.2019, λόγω της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας !

Our offices will remain closed on Wednesday 10.07.2019, due to the upcoming General Assembly.
We thank you for your understanding !