Προϋποθέσεις για την έγκριση νέων Ομίλων υπό την αιγίδα Κ.Ο.Ε.

ForYourInformation1

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι από τώρα και στο εξής & λόγω διαφόρων λειτουργικών προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί, προκειμένου για την έγκριση νέων Ομίλων υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε., θα πρέπει να συντρέχουν τα παρακάτω:

1. Το αιτούμενο άτομο το οποίο υποχρεωτικά θα είναι Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος της Προσωρινής Διοίκησης του υπό ίδρυση Ομίλου θα πρέπει:

  • να είναι Μέλος του Κ.Ο.Ε.
  • να ασχολείται ενεργά με το αντικείμενο του Ομίλου τουλάχιστον πέντε χρόνια
  • να δώσει συνέντευξη σε Επιτροπή Μελών του Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε.

2. Θα υποβάλλεται στον Κ.Ο.Ε. την σχετική αίτηση για Ίδρυση Ομίλου αναγνωρισμένου από αυτόν.
3. Στο προς έγκριση Καταστατικό, μεταξύ άλλων θα πρέπει να αναφέρεται σε ξεχωριστό Άρθρο ότι ο Όμιλος αναγνωρίζει τον Κ.Ο.Ε. ως Ανώτατη Κυνολογική Αρχή και δέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις Καταστατικού και Εσωτερικού Κανονισμού αυτού, καθώς επίσης θα επισυνάπτεται ο Κατάλογος των Ιδρυτικών Μελών υπογεγραμμένος από αυτά.
4. Αν πρόκειται για Όμιλο Φυλής, θα πρέπει επιπροσθέτως να επισυνάπτονται μαζί με τα παραπάνω, αντίγραφα των ειδοποιήσεων (e-mail) προς τους ενεργούς εκτροφείς & ιδιοκτήτες της φυλής αυτής, καθώς & αντίγραφα δημόσιας ανακοίνωσης/πρόσκλησης προς τους παραπάνω, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρωτοβουλία Ίδρυσης του Ομίλου.
5. Αν πρόκειται για Τοπικό Όμιλο, θα πρέπει επιπροσθέτως να επισυνάπτονται μαζί με τα παραπάνω, αντίγραφα των ειδοποιήσεων (e-mail) προς τους ενεργούς εκτροφείς & ιδιοκτήτες ή αθλητές (αν πρόκειται για Τοπικό Όμιλο Εργασίας) του Νομού τους, καθώς & αντίγραφα δημόσιας ανακοίνωσης/πρόσκλησης προς τους παραπάνω, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρωτοβουλία Ίδρυσης του Ομίλου.