Ανακοίνωση από την Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας

Η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων Υποψηφίων Κριτών Μορφολογίας για το έτος 2019,

το οποίο αφορά στα Τακτικά Μέλη που έχουν/θα έχουν προηγουμένως αιτηθεί για την ανάδειξή τους σε Κριτή Μορφολογίας και η αίτησή τους έχει/θα έχει εγκριθεί, καθώς και στους Κριτές οι οποίοι έχουν/θα έχουν προηγουμένως αιτηθεί για συμπληρωματικές φυλές.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

2019

• Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 για συμπληρωματικές φυλές
• Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 για συμπληρωματικές φυλές
• Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 για ανάδειξη νέων Κριτών (πρώτη φυλή) - συνέντευξη και γραπτή εξέταση, καθώς και για συμπληρωματικές φυλές
• Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 για συμπληρωματικές φυλές