Ανακοινώσεις για Υποψήφιους & Δόκιμους Κριτές

 

exetasis kriton
 
Το Δ.Σ. του ΚΟΕ, στη συνεδρίασή του της 25.05.17 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις σχετικά με τα δικαιώματα των Κριτών & των Δόκιμων Κριτών, σε Εκθέσεις Μορφολογίας:

□ Ο Δόκιμος Κριτής δεν μπορεί να παρουσιάσει σκύλο στον Εξεταστή Κριτή του, την ημέρα που δίνει Πρακτικές Εξετάσεις, ανεξαρτήτως φυλής.
□ Μπορεί να παρουσιάζεται σκύλος ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του Δόκιμου Κριτή, άλλης φυλής από αυτή που εκείνος δίνει Πρακτικές Εξετάσεις, στον συγκεκριμένο Κριτή την ημέρα εκείνη, με άλλον όμως χειριστή.
□ Δεν μπορεί να συμμετέχει σκύλος ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του Δόκιμου Κριτή στην φυλή που εκείνος δίνει Πρακτικές Εξετάσεις την ημέρα εκείνη.
□ Ο Δόκιμος Κριτής δεν μπορεί να παρευρίσκεται μέσα στον στίβο, όταν κρίνεται άλλη φυλή από αυτήν που δίνει Πρακτικό.
□ Ο Υπεύθυνος Στίβου δεν μπορεί να παρουσιάσει σκύλο ούτε να παρουσιαστεί σκύλος ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του (από άλλον χειριστή) στον Κριτή στον οποίο είναι Υπεύθυνος Στίβου, την ημέρα εκείνη.
 
 
Το Δ.Σ. του ΚΟΕ, στη συνεδρίασή του της 28.09.17 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις σχετικά με τα δικαιώματα των Υποψηφίων & των Δόκιμων Κριτών, σε Εκθέσεις Μορφολογίας:

● σχετικά με τα προαπαιτούμενα για τους Υποψήφιους Κριτές:
□Υποψήφιος Κριτής Μορφολογίας οφείλει να έχει πραγματοποιήσει είκοσι παρουσίες ως Υπεύθυνος Στίβου και ως Γραμματέας Στίβου.
□ Από αυτές, οι δεκαπέντε πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Στίβου σε Γενική Έκθεση και οι πέντε του Γραμματέα Στίβου είτε σε Γενική Έκθεση είτε σε Έκθεση Ομίλου Φυλής.
● σχετικά με τα προαπαιτούμενα για τους Δόκιμους Κριτές:
□ Εάν δόκιμος κριτής αποτύχει τρεις φορές σε μία ή περισσότερες από τις τρεις φυλές μιας Ομάδας που δίνει εξετάσεις, δεν έχει δικαίωμα να αιτηθεί εκ νέου για εξετάσεις πριν από το πέρας ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία της τελευταίας αποτυχημένης εξέτασής του.
□ Εάν υποψήφιος δόκιμος κριτής αποτύχει στις γενικές εξετάσεις, δεν έχει δικαίωμα να αιτηθεί εκ νέου για εξετάσεις πριν από το πέρας ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία της τελευταίας αποτυχημένης εξέτασής του & οφείλει παράλληλα να καταθέσει ξανά αίτηση που θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες βεβαιώσεις που θα ισχύουν τότε.
□ Οι αιτήσεις για πρώτη Φυλή θα έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ένα μήνα πριν από τις προγραμματισμένες εξετάσεις, για δε συμπληρωματικές Φυλές θα έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις.