!  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι τα αποτελέσματα του Βαθμολογικού Συστήματος για το 2016, θα ανακοινωθούν μετά τις Ανοιξιάτικες Εκθέσεις μας & ο λόγος της τόσο μεγάλης καθυστέρησης οφείλεται στο γεγονός οτι τα αποτελέσματα των Εκθέσεων του Ομίλου Κυνοφίλων Λέσβου που πραγματοποιήθηκαν 18 & 19.06.2016, παρελήφθησαν την 06.04.2017.
Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό & προς επίλυση του προβλήματος αυτού, καθώς & αυτού που δημιουργείται με τον αριθμό των Εκθέσεων ανά Σαββατοκύριακο, το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 25.04.2017, αποφάσισε τα εξής:

* Οι Όμιλοι που διοργανώνουν Εκθέσεις Μορφολογίας υποχρεούνται να αποστέλλουν τα αποτελέσματα των Εκθέσεων που διοργανώνουν εντός 15 ημερών, όπως ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο 30 ημερών, δεν θα δίδεται άδεια διοργάνωσης Έκθεσης για τους επόμενους 18 μήνες, θα ανακαλείται όποια τυχόν έχει δοθεί για το διάστημα αυτό και δεν θα υπολογίζεται στο Βαθμολογικό Σύστημα της χρονιάς, ακόμη και εάν συμπεριλαμβανόταν.
* Οι Τοπικοί Γενικοί Όμιλοι θα λαμβάνουν άδεια για μία μόνο Έκθεση όλων των φυλών την περίοδο 15 Μαρτίου με 30 Σεπτεμβρίου.
* Οι Τοπικοί Γενικοί Όμιλοι θα μπορούν να αιτούνται για διοργάνωση έως τριών Εκθέσεων Μορφολογίας κατ’ έτος.