Δείτε εδώ το Πρόγραμμα και την Δήλωση Συμμετοχής των 2 Ανοιξιάτικων Διεθνών Εκθέσεών μας / You may find here the Program and the Entry Form of our 2 XCACIB Spring Shows

 

rosette all breeds small

2 Διεθνείς Εκθέσεις CACIB 
& Ειδική για την Ομάδα 9

2 International Dog Shows CACIB
& Specialty for Group 9
 
 


1st QUALIFICATION for CRUFTS 2018

 


06 & 07.05. 2017

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ - 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ /OLYMPIC EQUESTRIAN CENTER, GR-190 03 MARKOPOULO, ATHENS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAM

Διευκρίνιση:
Την Κυριακή ο κριτής κ. Carlos SAEVICH θα κρίνει την Ομάδα 1, πλην: Παλαιός Αγγλικός Ποιμενικός (Μπόμπτειλ), Αυστραλιανός Ποιμενικός & Κόλλι (όλα), που θα κριθούν από τον κ. Anders TUNOLD-HANSSEN.
On Sunday's Show, the Judge Mr. Carlos SAEVICH, will judge Group 1, apart from: Old English Sheepdog (Bobtail), Australian Shepherd & Collie (all), that will be judged by Judge Mr. Anders TUNOLD-HANSSEN

Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής / Web Entry Form

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 24.04.2017

ACCEPTING ENTRY FORMS UNTIL 24.04.2017

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΥΤΙΑ Η/ΚΑΙ ΟΥΡΕΣ

CROPPED &/or DOCKED DOGS, ARE NOT PERMITTED TO PARTICIPATE IN GREEK SHOWS