Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε κάθε ενδιαφερόμενο Όμιλο υπό την αιγίδα του ΚΟΕ που διοργανώνει Εκθέσεις Μορφολογίας, σχετικά με απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 28.03.2017 (12:00-20:15) & που είναι η εξής:

* Όλοι οι Όμιλοι που διοργανώνουν Εκθέσεις Μορφολογίας υποχρεούνται να αποστέλουν τα αποτελέσματα των Εκθέσεων που διοργανώνουν εντός 15 ημερών, όπως ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο 30 ημερών, δεν θα δίδεται άδεια διοργάνωσης Έκθεσης για τους επόμενους 18 μήνες και θα ανακαλείται όποια τυχόν έχει δοθεί για το διάστημα αυτό.