Εξετάσεις για Υποψήφιους Κριτές Μορφολογίας (συμπληρωματικές φυλές)

Την Τετάρτη 05 Απριλίου 2017 και ώρα 16:00 στα Γραφεία του Κ.Ο.Ε., η Επιτροπή Κριτών Μορφολογίας θα διεξάγει Γραπτές Εξετάσεις για Υποψήφιους Κριτές Μορφολογίας (συμπληρωματικές φυλές).