Τίτλος Πρωταθλητή Ομίλου Φυλής και προϋποθέσεις για τον Τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος

caution testkok min   ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας της 03.04.2016, το ΑΡΘΡΟ 4 του Κεφαλαίου IV, Κανονισμοί Ομίλων Μελών, Είδη Ομίλων, του Εσωτερικού μας Κανονισμού τροποποιείται ως κάτωθι:

«Ο Πρωταθλητής Ελλάδος αναδεικνύεται από τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κ.Ο.Ε. δηλαδή, 3 CAC, από τρεις διαφορετικούς Κριτές και για τις Φυλές Εργασίας απαιτείται η ελάχιστη βαθμίδα εργασίας που θέτει η Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία (F.C.I.) ή και Ε.Ε.Ι.Π. για τις Φυλές Εργασίας πλην των κυνηγετικών.
Θεσπίζεται δε ο τίτλος Πρωταθλητού Ομίλου Φυλής, τις προϋποθέσεις του οποίου θέτει ο Όμιλος Φυλής, ο τίτλος επικυρώνεται από τον Κ.Ο.Ε. και αναγράφεται στους Γενεαλογικούς Χάρτες. Δικαίωμα συμμετοχής σε Εκθέσεις Μορφολογίας σε κατηγορία Πρωταθλητού έχει ο Πρωταθλητής Ελλάδος και ο Πρωταθλητής Εκθέσεων Ελλάδος».