Διεθνείς Αγώνες Εργασίας IPO & MONDIORING - CACT/CACIT - International Trials for IPO & Mondioring

15219988 1875254662721851 5867490973082024210 n

 

 

ΙΡΟ

ΚΡΙΤΕΣ /JUDGES
A: Βασίλης ΜΠΑΛΑΚΑΣ / Vasilis BALAKAS (Ελλάς / Greece)

Β & C: Saso CVEK (Σλοβενία / Slovenia)

ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ / HELPERS & TRACK LAYERS
Manfred HAMMEL (Αυστρία / Austria), Patrick NÄF (Ελβετία /Switzerland)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται πολύ οι συμμετέχοντες να μη προπονηθούν σε χωράφια στο Σπαθοβούνι, (ο χώρος που απαιτείται λόγω των πολλών συμμετεχόντων είναι μεγάλος) γιατί θα είναι εις βάρος όλων των συμμετεχόντων στους Αγώνες. Όποιος επιθυμεί να προπονηθεί στην περιοχή, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Ιχνηλασιών κ. Βασίλη Μητσόπουλο (6938 994184). Παρακαλούμε πολύ σεβαστείτε τον χώρο, άλλως θα υπάρξουν κυρώσεις.

ATTENTION: We kindly ask the participants not to train in the Spathovouni fields (the tracking area needed for the Trials is very big, due to the large number of entries). In case this is not respected, negative concequences might occur for all the participants. Whoever wishes to train in the area, please contact the Tracking Supervisor mr. Vassilis Mitsopoulos (+30 6938 994184). Please respect the tracking fields, or there will be penalties.

MONDIORING

ΚΡΙΤΗΣ /JUDGE
William LANGLOIS (Γαλλία / France)

ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / DECOYS
Marcin GAWRON (Πολωνία / Poland), William LANGLOIS Jr. (Γαλλία / France)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ / TRIALS TIME-TABLE

✅ Παρασκευή – 09.12.2016 – Friday

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ για ΙΡΟ & Mondioring* 08:00 – 15:00 *TRAINING FOR IPO & MONDIORING
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ με τους Β.Κ.Π. * 12:00 – 14:00 *TRAINING WITH THE HELPERS (IPO)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ (παράδοση Βιβλιαρίων Εργασίας) * 12:00 – 14:00 * TRIALS SECRETARIAT (presentation of Score Books)
ΚΛΗΡΩΣΗ για σειρά έναρξης στη Γραμματεία * 14:00 * DRAWING in the Secretariat
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Θησέως 11, 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ) / NAFPLION MUNICIPAL STADIUM (11 Thiseos str., GR-21100 NAFPLION)

Οι συντεταγμένες είναι:
Γεωγραφικό Μήκος 224816
Γεωγραφικό Πλάτος 373402
The coordinates are:
Longitude 224816
Latitude 373402

✅ Σάββατο – 10.12.2016 – Saturday

ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ: 200 08 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
O ακριβής τόπος & χρόνος συνάντησς για τους συμμετέχοντες & θεατές θα ανακοινωθεί στο Facebook & στην Ιστοσελίδα μας την Πέμπτη 08.12.2016
TRACKING: 200 08 SPATHOVOUNI, KORINTHOS
The meeting point & time for the participants will be announced on Thursday 08.12.2016, on Facebook & our web page.

MONDIORING, BH/VT
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Λευκός Σκύλος * 07:30 * TRIALS’ STARTING TIME White Dog


Είσοδος στο Γήπεδο* 07:00 *Admittance in the Stadium

Τα BH/VT θα κριθούν αμέσως μετά το Mondioring / BH/VT will be judged right after Mondioring
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Θησέως 11, 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ) / NAFPLION MUNICIPAL STADIUM (11 Thiseos str., GR-21100 NAFPLION)

Οι συντεταγμένες είναι:
Γεωγραφικό Μήκος 224816
Γεωγραφικό Πλάτος 373402
The coordinates are:
Longitude 224816
Latitude 373402

✅ Κυριακή – 11.12.2016 – Sunday

ΥΠΑΚΟΗ & ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΡΟ /IPO OBEDIENCE & PROTECTION WORK
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ * 08:00 * TRIALS’ STARTING TIME
Είσοδος στο Γήπεδο* 07:30 *Admittance in the Stadium

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Θησέως 11, 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ) / NAFPLION MUNICIPAL STADIUM (11 Thiseos str., GR-21100 NAFPLION)

Οι συντεταγμένες είναι:
Γεωγραφικό Μήκος 224816
Γεωγραφικό Πλάτος 373402
The coordinates are:
Longitude 224816
Latitude 373402

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΥΤΙΑ ή/& ΟΥΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

CROPPED AND/OR DOCKED DOGS ARE NOT ALLOWED TO PARTICIPATE

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Κ.Ο.Ε. για το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ IPO F.C.I.

✅Θα πραγματοποιηθούν δύο Προκριματικοί Αγώνες, ένας μέσα Δεκεμβρίου & ένας αρχές Μαρτίου.
✅Όριο συμμετοχής για την Εθνική Ομάδα, θα είναι οι 270 βαθμοί στην Κατηγορία IPO 3, (σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο καλύτερος στα Καθήκοντα Προστασίας, μετά ο καλύτερος στην Υπακοή & τέλος στην Ιχνηλασία) & η ελάχιστη βαθμολογία στα Καθήκοντα Προστασίας οι 90 βαθμοί
✅ H συμμετοχή & στους 2 Προκριματικούς είναι απαραίτητη προκειμένου για την επιλογή στην Εθνική Ομάδα, όμως η ελάχιστη βαθμολογία των 270, καθώς & των 90 για τα Καθήκοντα Προστασίας απαιτούνται για τον ένα τουλάχιστον Προκριματικό Αγώνα.
✅ Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας προηγείται στην κατάταξη (της Εθνικής Ομάδας) αυτός που έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία στον δεύτερο Αγώνα.
✅ Θα υπάρξει ο θεσμός της “Επιτροπής Εκλεκτόρων” που θα απαρτίζεται από 3 άτομα, τους κ.κ. Ιωάννα Γαλανού, Νίκο Ιωαννίδη & Νίκο Κωστούλα, οι οποίοι θα έχουν την τελική απόφαση για πρόκριση σκύλου στην Εθνική Ομάδα, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει στους Προκριματικούς Αγώνες 270 βαθμούς & το ελάχιστο των 90 βαθμών στα Καθήκοντα Προστασίας.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ IPO ΧΡΟΝΙΑΣ

✅ Στον καθιερωμένο θεσμό του «Κυπέλλου χρονιάς», ο νικητής ονομάζεται «Κυπελλούχος Ελλάδος πχ 2017».
✅ Ο Κυπελλούχος Ελλάδος της Χρονιάς, θα είναι ο σκύλος που θα συγκεντρώσει στην ανώτατη βαθμίδα την υψηλότερη βαθμολογία αθροιστικά από τους δύο Προκριματικούς Αγώνες της χρονιάς.
✅ Η συμμετοχή & στους 2 Αγώνες είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του Κυπελλούχου.
✅ Οι βαθμολογίες του Κυπελλούχου & στους 2 Αγώνες, θα πρέπει να αξιολογούνται στο ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ & άνω.
✅ Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στην κατάταξη ο καλύτερος στα Καθήκοντα Προστασίας, μετά ο καλύτερος στην Υπακοή & τέλος στην Ιχνηλασία.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Κ.Ο.Ε. για το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MONDIORING F.C.I.

✅ Θα πραγματοποιηθούν δύο Προκριματικοί Αγώνες, ένας μέσα Δεκεμβρίου & ένας αρχές Μαρτίου.
✅ Όριο συμμετοχής για την Εθνική Ομάδα, θα είναι οι 160/200 βαθμοί για το Mondioring 1, οι 210/300 για το Mondioring 2 και οι 270/400 για το Mondioring 3 (σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο καλύτερος στα Καθήκοντα Προστασίας).
✅ H συμμετοχή & στους 2 Προκριματικούς είναι απαραίτητη όπως και η ελάχιστη βαθμολογία τουλάχιστον στον ένα από αυτούς, προκειμένου για την επιλογή στην Εθνική Ομάδα
✅ Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας προηγείται στην κατάταξη (της Εθνικής Ομάδας) αυτός που έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία στον δεύτερο αγώνα.
✅ Θα υπάρξει ο θεσμός της “Επιτροπής Εκλεκτόρων” που θα απαρτίζεται από 3 άτομα, τους κ.κ. Ιωάννα Γαλανού, Νίκο Ιωαννίδη & Βασίλη Μητσόπουλο, οι οποίοι θα έχουν την τελική απόφαση για πρόκριση σκύλου στην Εθνική Ομάδα, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει στους Προκριματικούς Αγώνες τα όρια των ελάχιστων βαθμολογιών.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MONDIORING ΧΡΟΝΙΑΣ

✅ Στον καθιερωμένο θεσμό του «Κυπέλλου χρονιάς», ο νικητής ονομάζεται «Κυπελλούχος Ελλάδος πχ 2017».
✅ Ο Κυπελλούχος Ελλάδος της Χρονιάς, θα είναι ο σκύλος που θα συγκεντρώσει στην ανώτατη βαθμίδα την υψηλότερη βαθμολογία αθροιστικά από τους δύο Προκριματικούς Αγώνες της χρονιάς
✅ Η συμμετοχή & στους 2 Αγώνες είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του Κυπελλούχου.
✅ Οι βαθμολογίες του Κυπελλούχου & στους 2 Αγώνες, θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον το όριο Επιλογής για την Εθνική Ομάδα του Κ.Ο.Ε. .
✅ Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στην κατάταξη ο καλύτερος στα Καθήκοντα Προστασίας.