Κριτές Ελληνικών Φυλών στις Εκθέσεις 12 & 13 Νοεμβρίου 2016

Εκ παραδρομής στην πρώτη σελίδα του Προγράμματος των Εκθέσεων αναφέρονται λάθος οι Κριτές του Καλύτερου Ελληνικών Φυλών στα Τελικά των Εκθέσεων.

Το ορθό είναι ότι  το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 Κριτής Καλύτερου Ελληνικών Φυλών είναι ο κ. Γιάννης Φραγγίδης ενώ την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 ο κ. Βασίλης Ανδριανόπουλος,