Κόστος συμμετοχής στις Εκθέσεις 12 & 13 Νοεμβρίου 2016

To Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ο.Ε., ως ανταποδοτική παροχή στα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα έως και την 20.10.2016 Μέλη του Κ.Ο.Ε.

(Αρωγά & Τακτικά, εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα τουλάχιστον για το 2015 και όσα είναι νεώτερα για το 2016) πλειοψηφικά αποφάσισε την μείωση του κόστους συμμετοχής σκύλων ιδιοκτησίας τους στις Εκθέσεις του Νοεμβρίου 2016.

Έτσι το κόστος συμμετοχής στις Εκθέσεις αυτές διαμορφώθηκε ως εξής:

• Εθνική Έκθεση Ελληνικής Εκτροφής ΠΙΠΕΕ-CAC

o Μέλη Κ.Ο.Ε.: 10,00€ ανά σκύλο
o Μη Μέλη:
    Σκύλοι Κατηγορίας Νέων ή μεγαλύτεροι: 20,00 € ανά σκύλο
    Σκύλοι Κατηγορίας Κουταβιών & Προκαταρκτικής Κουταβιών: 10,00€ ανά σκύλο

 Διεθνής Έκθεση CAC-CACIB
o Μέλη Κ.Ο.Ε.: 10,00€ ανά σκύλο
o Μη Μέλη:
    1ος σκύλος Κατηγορίας Νέων ή μεγαλύτερος: 30,00 €
    2ος σκύλος ίδιας ιδιοκτησίας Κατηγορίας Νέων ή μεγαλύτερος: 20,00€ ανά σκύλο
    3ος σκύλος και άνω ίδιας ιδιοκτησίας σε Κατηγορία Νέων ή μεγαλύτερος: 12,00€ ανά σκύλο
    Κουτάβια: 10,00€ ανά σκύλο