Τιμοκατάλογος Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Εγγραφή Μέλους 10,00€
Ετήσια Συνδρομή Μέλους 20,00€
   
Εγγραφή Κουταβιού/Έκδοση Γενεαλογικού Χάρτη

21,00€

Έκδοση Αντιγράφου Γενεαλογικού Χάρτη

15,00€

Εγγραφή Ξένης Αναπαραγωγής

20,00€

Έκδοση Export Pedigree (Γενεαλογικού Χάρτη)

35,00€

Δεύτερη Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας

15,00€

Καταχώρηση Επωνυμίας Εκτροφείου

100,00€

Έκδοση Αντιγράφου Γενεαλογικού Χάρτη

15,00€

Εγγραφή Κουταβιού ΒΕΑ (σκύλων προς Αναγνώριση)

3,00€

Έκδοση Γενεαλογικού Χάρτη ΒΕΑ

15,00€

Έκδοση Πιστοποιητικού Πρωταθλητού (για σκύλο εγγεγραμμένο στον Κ.Ο.Ε.)

Δωρεάν

Έκδοση Πιστοποιητκού Πρωταθλητού (για σκύλο εγγεγραμμένο σε ξένο Γενεαλόγιο)

30,00€

Έκδοση Πιστοποιητικού Πρωταθλητού Νέων, Βετεράνων, Εκθέσεων, GRAND CHAMPION (για σκύλο εγγεγραμμένο στον Κ.Ο.Ε.)

5,00€

 Έκδοση  Πιστοποιητικού Πρωταθλητού Νέων, Βετεράνων, Εκθέσεων, GRAND CHAMPION (για σκύλο εγγεγραμμένο σε ξένο Γενεαλόγιο) 20,00€
Παράβολο Δυσπλασίας Ισχίου ή Αγκώνα 88,00€
Παράβολο Δυσπλασίας Ισχίου και Αγκώνα 130,00€
Έκδοση Βιβλιαρίου Εργασίας 15,00€
Έκδοση Αντιγράφου ή Συμπληρωματικού Βιβλιαρίου Εργασίας 10,00€
Έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Τίτλου Εργασίας 10,00€ 
   
ΚΡΙΤΕΣ  
Παράβολο για διαδικασία ανάδειξης Κριτού Μορφολογίας 88,00€
   
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ  
   
Εγγραφή Κουταβιού /Έκδοση Γενεαλογικού Χάρτη Δωρεάν
Εγγραφή Κουταβιού ΒΕΑ (σκύλων προς Αναγνώριση) Δωρεάν
Έκδοση Γενεαλογικού Χάρτη ΒΕΑ Δωρεάν
Διαδικασία Αναγνώρισης (σε οποιοδήποτε Όμιλο υπό τον Κ.Ο.Ε.) Δωρεάν
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Συχνές Ερωτήσεις