Προγραμματισμένοι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων

Upcoming Events

There are 22 upcoming events - Σελίδα 2 / 3

08
Σεπ
2018
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT για Ηπειρωτικούς Δείκτες

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
08
Σεπ
2018
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT (2)

Τοποθεσία: Μεσοχώρα, Δέση, Αθαμανία, Δολιανά, Ε.Κ.Π. Κόζιακα
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Κ.Ο.ΤΡΙΚ.)
09
Σεπ
2018
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Ε.ΦΥ.Π. για νεαρούς σκύλους

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
15
Σεπ
2018
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT για Βρετανικούς Δείκτες

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
22
Σεπ
2018
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT για Βρετανικούς Δείκτες

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
22
Σεπ
2018
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT για Ηπειρωτικούς Δείκτες

Τοποθεσία: Λαγονήσι, Λαύριο
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΝΤΟΤΡΙΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.)
29
Σεπ
2018
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Έρευνας Κυνηγίου CACT-CACIT για Βρετανικούς Δείκτες

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
29
Σεπ
2018
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT

Τοποθεσία: Ν. Χαλκιδικής
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
29
Σεπ
2018
Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)

Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Πρακτικού Κυνηγίου CACT

Τοποθεσία: Ν. Αχαΐας
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΧΑΪΑΣ (Κ.Ο.ΑΧ.)
 

Powered by iCagenda