Ολες Οι Φυλές
3 Διεθνείς Εκθέσεις Μορφολογίας CACIB & Greek Winner Show 2021 & Προκριματική Έκθεση για CRUFTS 2022 & Αναγνώριση

Κατηγορία
Εκθέσεις Μορφολογίας
Ημερομηνίες
8/10/2021 00:00 - 10/10/2021 00:00
Τοποθεσία
Αθήνα
Διοργανωτής
ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Ε.)

ΣΤΙΒΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / RINGS FRIDAY      ΣΤΙΒΟΙ ΣΑΒΒΑΤΟΥ / RINGS SATURDAY     ΣΤΙΒΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ / RINGS SUNDAY

 @ Marathon Land

Θεσσαλίας 16, 190 07 Μαραθώνας ΑΤΤΙΚΗΣ /

Thessalias 16, 190 07 Marathon, ATHENS

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

Είσοδος σκύλων • 08:00
Έναρξη Έκθεσης • 10:00

ΚΥΡΙΑΚH

Είσοδος σκύλων • 08:00 • Admittance of dogs
Έναρξη Έκθεσης • 09:00 • Show opening

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ (λόγω υγειονομικών μέτρων) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ, ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ !!!

SHOWS STARTING TIME

FRIDAY & SATURDAY

Admittance of dogs • 08:00
Show opening• 10:00

SUNDAY

Admittance of dogs • 08:00
Show opening • 09:00

ENTRANCE IS NOT ALLOWED (due to covid restrictions) TO THE PUBLIC, ONLY TO EXHIBITORS !!!

Βρείτε εδώ το Πρόγραμμα των 3xCACIB Εκθέσεών μας, του προσεχούς Οκτωβρίου.
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του covid-19, θα επιτραπεί η συμμετοχή σκύλων με ανώτατο αριθμό τους 300/ημέρα, ενώ δυστυχώς δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε θεατές.
Οι ιδιοκτήτες/χειριστές των σκύλων, θα έχουν δηλωθεί με ηλεκτρονική προεγγραφή.

Θα σας περιμένουμε στο Marathon Land για την πρώτη Έκθεση του ΚΟΕ μετά από 2 χρόνια !!!

Please find here the Program of our 3xCACIB Shows, of the upcoming October.
Due to the restrictive covid-19 measures, there will be a maximum number of 300 dogs per day, while unfortunately the entrance to spectators will not be allowed.
Dog owners and handlers, will be pre-registered electronically.

We will be happy to see you at Marathon Land, for the first KOE Shows after 2 years !!!

 Ξενοδοχεία /  Hotels

caution testkok min Η ευζωία των σκύλων σας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Σας παρακαλούμε πολύ προστατέψτε τους σεβόμενοι όλες τις παρακάτω συστάσεις:

• Μην αφήνετε τον σκύλο σας μέσα στο αυτοκίνητο στον ήλιο.
• Μην αφήνετε τον σκύλο σας στο τραπέζι προετοιμασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για την περιποίησή του και σε καμία περίπτωση μην τον αφήνετε χωρίς την προσοχή σας.
• Βρείτε μια κατάλληλη θέση που θα τον προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες και άλλες καταστάσεις, που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες γι’ αυτόν.
• Πάντοτε παρακολουθείτε τον σκύλο σας για να αποτρέψετε κάθε κίνδυνο για την ζωή του ή την σωματική ακεραιότητα άλλων σκύλων, ζώων ή ανθρώπων.
• Σαν ιδιοκτήτης σκύλου έχετε την υποχρέωση να τον επιβλέπετε χωρίς να του προκαλείτε πόνο ή φόβο.

Οι Εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της ευζωΐας του σκύλου τους σε μία Έκθεση σκύλων. Απαγορεύεται να θέτετε τον σκύλο σε μία κατάσταση που μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία και την ευζωΐα του, όπως να τον αφήνετε στο αυτοκίνητο σε ζεστό ή κρύο καιρό και/ή να του συμπεριφέρεστε με σκληρότητα. Παραβίαση αυτής της απόφασης θα έχει σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τις τρέχουσες και μελλοντικές Εκθέσεις Σκύλων.

Καθ’ όλη την διάρκεια των Εκθέσεων μία ομάδα κτηνιάτρων θα είναι στην διάθεσή σας συνεχώς.

Παρακαλούμε πολύ να έχετε μαζί σας κατά την παραλαβή των Αριθμών Συμμετοχής από την Γραμματεία της Έκθεσης, τα σφραγισμένα & υπογεγραμμένα από Κτηνίατρο Βιβλιάρια Υγείας των σκύλων σας, που θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι & αποπαρασιτωμένοι, διότι θα γίνεται έλεγχος κατ' απαίτηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας. Άλλως οι σκύλοι δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν.
Επίσης, παρακαλούμε να φροντίζετε για τον πολιτισμό και την καθαριότητα του Εκθεσιακού Χώρου, φροντίζοντας να έχετε τα μέσα και να επιμελείστε τον καθαρισμό των ακαθαρσιών που τυχόν προξενήσουν οι σκύλοι σας.
Οσοι Εκθέτες θα φέρουν μέσα σκίασης, να έχουν προβλέψει τρόπο στήριξης χωρίς πασσαλάκια που εμφυτεύονται στο γρασίδι, γιατί αυτό απαγορεύεται.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΥΤΙΑ ή/& ΟΥΡΕΣ, ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

caution testkok min ATTENTION

Your dog’s welfare is extremely important to us. Please protect him or them by respecting fully all the following recommendations:
• Do not leave your dog inside the car in the sun.
• Do not leave your dog on the preparation table for longer than necessary for its grooming and under no circumstances you should leave him unattended
• Find a suitable location that protects him from weather conditions and other situations that could possibly endanger him.
• Always watch your dog in order to prevent a risk to its life or to the physical integrity of other dogs, animals or people.
• As a dog owner you have the obligation to supervise your dog without causing him pain or fear.

The exhibitors are responsible for safeguarding the welfare of the dog at a dog show. It is forbidden to put the dog in a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as leaving the dog in the car in hot or cold weather and/or treating the dog in a cruel manner. Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and future dog shows.

During the duration of the whole show a veterinary team will be at your disposal at all times.

We kindly ask you to carry, while getting your Ring Numbers at the Secretariat of the Shows, your dog's Health Record Book or Passport, signed & stamped by Vet, because the Books/Passports will be controlled. Otherwise the dogs will not be allowed to participate. The dogs must be fully vaccinated and dewormed.
The Exhibitors who will be equipped with shading tents or umbrellas, are asked to provide for, means of stabilization, which in any case cannot be implanted in the grass (e.g. iron poles), as this is forbidden by the Venue's Management.
CROPPED &/or DOCKED DOGS, ARE NOT PERMITTED TO PARTICIPATE IN GREEK SHOWS

 

 

 
 
 

Powered by iCagenda