Βαθμολογικό Σύστημα

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΚΥΛΟΙ

Βαθμολογικό σύστημα (Point System) για την ανάδειξη των Κορυφαίων Σκύλων Εκθέσεων

 

Τι είναι το βαθμολογικό σύστημα:

Όλοι οι συμμετέχοντες σκύλοι στις εκθέσεις βαθμολογούνται ανάλογα με τις νίκες τους, οι βαθμοί προστίθενται και στο τέλος του χρόνου προκύπτουν οι Κορυφαίοι.
Το σύστημα αυτό αποτελεί ένα αντικειμενικό κριτήριο συνολικής ετήσιας αξιολόγησης και κατάταξης των καλύτερων σκύλων.

Ποιους αφορά:

Δικαίωμα συμμετοχής στην βαθμολογία έχουν μόνο οι σκύλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. (ΒΕΚ ή ΒΕΑ) και ανήκουν σε Έλληνα ιδιοκτήτη ή μόνιμο κάτοικο Ελλάδος.

Πως υπολογίζονται οι βαθμοί:

Βαθμοί συγκεντρώνονται από τις διακρίσεις σε εγκεκριμένες από τον Κ.Ο.Ε. Εθνικές και Διεθνείς Εκθέσεις όλων των φυλών στην Ελλάδα, εφόσον ο διοργανωτής Όμιλος έχει αιτηθεί σχετικά (για κάθε Έκθεση που επιθυμεί τα αποτελέσματά της να προσμετρώνται στο Βαθμολογικό Σύστημα). 
Για την ανάδειξη του «Κορυφαίου Σκύλου» της χρονιάς συμμετέχουν σκύλοι απ’ τις Κατηγορίες: Νέων, Εφήβων, Ανοικτής, Εργασίας, Πρωταθλητών και Βετεράνων. 
Εκτός απ’ την ανάδειξη του Κορυφαίου Σκύλου της Χρονιάς, αναδεικνύονται & οι «Καλύτεροι» των Κατηγοριών: Προκαταρκτικής Κουταβιών, Κουταβιών, Νέων, Βετεράνων, Εκτροφείων, Απογόνων & Νεαρών Χειριστών. 
Στις κατηγορίες Νέων θα υπολογίζονται: οι βαθμοί από CACJ, RCACJ, Καλύτερος Νέων Φυλής, καθώς και οι βαθμοί από τις Ειδικές Κατηγορίες των Τελικών (Κεντρικού Στίβου), ενώ παράλληλα οι βαθμοί αυτοί θα προστίθενται για την γενική κατάταξη του «Κορυφαίου Σκύλου». 
Στις κατηγορίες Βετεράνων θα υπολογίζονται: οι βαθμοί από CACV, RCACV, Καλύτερος Βετεράνων Φυλής, καθώς και οι βαθμοί από τις Ειδικές Κατηγορίες των Τελικών (Κεντρικού Στίβου), ενώ οι βαθμοί αυτοί δε θα προστίθενται για την γενική κατάταξη του «Κορυφαίου Σκύλου». 
Στην Κατηγορία Ελληνικών Φυλών θα υπολογίζονται μόνο οι βαθμοί των Τελικών (Κεντρικού Στίβου), ενώ παράλληλα οι βαθμοί αυτοί δεν θα προστίθενται για την γενική κατάταξη του «Κορυφαίου Σκύλου».

Σε περίπτωση ισοβαθμίας:

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύουν τα εξής κριτήρια (με σειρά):
α) οι νίκες σε επίπεδο «Καλύτερος Έκθεσης»
β) οι νίκες σε επίπεδο «Καλύτερος Ομάδος»
γ) οι νίκες σε επίπεδο «Καλύτερος Φυλής»
 

Το βαθμολογικό σύστημα έχει ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως νεώτερης τροποποιήσεώς του.

ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΗ ΦΥΛΗ

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ 5 3
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 4,5 2,5
CAC 2 2
RCAC 1 1
CACJ 1 1
RCACJ 0,5 0,5
CACV 1 1
RCACV 0,5 0,5
CACΙΒ 4  
RCACΙΒ 3  
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΚ. ΚΟΥΤ. ΦΥΛΗΣ 4 3
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΥΤΑΒΙ ΦΥΛΗΣ 4 3
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ 4 3
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΦΥΛΗΣ 4 3
 

ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΑ ΤΕΛΙΚΑ

 
1ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΜΑΔΟΣ 20 14
2ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΜΑΔΟΣ 18 12
3ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΜΑΔΟΣ 16 10
4ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΜΑΔΟΣ 14 8
1ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΚ. ΚΟΥΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ 30 20
2ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΚ. ΚΟΥΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ 28 18
3ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΚ. ΚΟΥΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ 26 16
4ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΚ. ΚΟΥΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ 24 14
1ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΥΤΑΒΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 30 20
2ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΥΤΑΒΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 28 18
3ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΥΤΑΒΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 26 16
4ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΥΤΑΒΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 24 14
1ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 30 20
2ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 28 18
3ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 26 16
4ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 24 14
1ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 26 16
2ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 24 14
3ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 22 12
4ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 20 10
1ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 40 30
2ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 38 28
3ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 36 26
4ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗ 34 24
1ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛ/ΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 30 20
2ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛ/ΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 28 18
3ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛ/ΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 26 16
4ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛ/ΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 24 14
1ος ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 30 20
2ος ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 28 18
3ος ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 26 16
4ος ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 24 14
1ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 30 20
2ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 28 18
3ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 26 16
4ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 24 14
1ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 6-12 ΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 30 20
2ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 6-12 ΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 28 18
3ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 6-12 ΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 26 16
4ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 6-12 ΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣσ 24 14
1ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 12-18 ΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 30 20
2ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 12-18 ΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 28 18
3ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 12-18 ΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 26 16
4ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 12-18 ΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 24 14