Κύπελλο Ελλάδος 2018-2019

Αποτελέσματα Kυπέλου Ελλάδος 2018-2019 Βρετανικών και Ηπειρωτικών Δεικτών

 

  ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΚΥΝΑΓΩΓΟΥ
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ RAPAKOULIAS GENESIS MORIAS ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ KAVADIA'S GINA ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ KAVADIA'S ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ RAPAKOULIAS GENESIS MORIAS ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
     
     
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ GASTON ΖΑΔΕΣ ΑΠ.-ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Δ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ATHINA ΜΠΙΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ SIRTOUF ΦΟΥΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ DEMO SIRTOUF ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ GASTON ΖΑΔΕΣ ΑΠ.-ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Δ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
     
     
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ IPSIPETIS DENIS ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ZHNA DI KOMI ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΛΟΪΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ IPSIPETIS ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ IPSIPETIS DENIS ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ JAIS BOUTES DEQUEFELEC  SIMON CONSTANTIN LANNE JEAN-MICHEL
     
     
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ZARA DE LA PALMOSA ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ZARA DE LA PALMOSA ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ TOU GIAPPOU ΓΙΑΠΠΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HITCHCOCK DEL MALTEMPO PASQUALINI LUCA  PARIS ESCHINI
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ZARA DE LA PALMOSA ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     PARIS ESCHINI
     
     
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ LORT DE SAINT LONE ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ BONA DE SAINT LONE ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ ΔΗΜ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ LORT DE SAINT LONE ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ MITAKOS VENTUS SANTY ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ MITAKOS VENTUS SANTY ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ MITAKOS VENTUS ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ MITAKOS VENTUS SANTY ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
       

Κύπελλο Ελλάδος 2017-2018

Αποτελέσματα Kυπέλου Ελλάδος 2017-2018 Βρετανικών και Ηπειρωτικών Δεικτών

  ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΚΥΝΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΡΕΝΤΑ / RENTA ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΡΕΝΤΑ / RENTA ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ RAPAKOULIA'S GENESIS ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΡΕΝΤΑ / RENTA ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΡΕΝΤΑ / RENTA ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ONE DREAM KOSMAS CASPER ΤΖΙΡΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ BERA ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ONE DREAM KOSMAS ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ARAPAINA PEDRAZZETTI - ΣΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ONE DREAM KOSMAS CASPER ΤΖΙΡΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
     
     
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ GASTON ΖΑΔΕΣ Α. & ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Δ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ D.S. DEPI'S TSITRO ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ DI PAPPOS MATRIX ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ DEMO SIRTOUF PAGALI & GALLI ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ GASTON ΖΑΔΕΣ Α. & ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Δ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     BARAGHINI
     
     
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ZETA TOU PETROCHILOU ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ZETA TOU PETROCHILOU ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ TOU PETROCHILOU ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΘΩΜΑΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ZETA TOU PETROCHILOU ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
     
     
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ VOLTAIRE TOU VOUNOU ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ TOU VOUNOU ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ VOLTAIRE TOU VOUNOU ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
     
     
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ IPSIPETIS DENIS ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ILIOPOULOS FELICIA ΡΟΒΑΣ Β. & ΣΑΚΚΑΣ Σ. ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ IPSIPETIS ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ IPSIPETIS DENIS ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     
     
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PERLA ΠΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ PERLA ΠΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ PSIHARIS VENTUS ΨΥΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HEMINGWAY DEL MALTEMPO PASQUALINI LUCA ESCHINI PARIS
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ PERLA ΠΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ESCHINI PARIS
     
     
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΡΙΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ AVGERINOS KLIO ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ AVGERINOS KLIO ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ AVGERINOS ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ AVGERINOS KLIO ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
     
     
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ LORT DE SAINT LONE ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ RIA ΚΩΦΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΦΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ ΔΗΜ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ LORT DE SAINT LONE ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     
     
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ MITAKOS VENTUS RONTI ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ MITAKOS VENTUS SANTY ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ MITAKOS VENTUS ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ MITAKOS VENTUS RONTI ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
       

 

Κύπελλο Ελλάδος 2016-2017

Αποτελέσματα Kυπέλου Ελλάδος 2016-2017 Βρετανικών και Ηπειρωτικών Δεικτών


  ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΚΥΝΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ RAPAKOULIA'S GENESIS SKORPIOS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΡΕΝΤΑ / RENTA ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ RAPAKOULIA'S GENESIS ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ      
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ RAPAKOULIA'S GENESIS SKORPIOS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
       
       
 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ  PAOLO EL DEL ASTRO  ΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ MΑRILΥN ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ KAVADIA'S ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΚΤΩΡΑΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ARAPAINA PEDRAZZETTI - ΣΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ PAOLO EL DEL ASTRO ΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
       
       
 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  CIELO SIRTOUF  ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ  D.S. DEPI'S TSITRO  ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ  SIRTOUF  ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ FASTER DEL ZAGNIS ZAGNI LIBERO ESCHINI PARIS
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ CIELO SIRTOUF ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ESCHINI PARIS
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ RAPAKOULIA'S GENESIS IASI ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ RAPAKOULIA'S GENESIS IASI ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ RAPAKOULIA'S GENESIS ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ RAPAKOULIA'S GENESIS IASI ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ GESOULI'S GOLIATH ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ZANA CANE D LOUMARIO ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ GESOULI'S ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ GESOULI'S GOLIATH ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ GUAN DELLA ANTHOUSA ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΑΝΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ GUAN DELLA ANTHOUSA ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΑΝΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ DELLA ANTHOUSA ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ TAISON DEL DUDA SORMAZ DULE ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ GUAN DELLA ANTHOUSA ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΑΝΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ESCHINI PARIS
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΠΡΑΚΤΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ZIZEL ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ZIZEL ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ ΔΗΜ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ZIZEL ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ MITAKOS VENTUS RONTI ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ MITAKOS VENTUS ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ MITAKOS VENTUS RONTI ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
       

 


Κύπελλο Ελλάδος 2015-2016

Αποτελέσματα Kυπέλου Ελλάδος 2015-2016 Βρετανικών και Ηπειρωτικών Δεικτών

  ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΚΥΝΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ RAPAKOULIA'S GENESIS IRO BEK-098225 ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ RAPAKOULIA'S GENESIS IRO BEK-098225 ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ RAPAKOULIA'S GENESIS ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ RAPAKOULIA'S GENESIS IRO BEK-098225 ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ MAX TON GIALTRON ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ LIVIA ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ SIRTOUF ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ BILL DROSEROU SULEYMAN SISMAN ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ MAX TON GIALTRON ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     LANNE
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ DON SIRTOUF ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ CIΑΟ SIRTOUF ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ SIRTOUF ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ AZOR OD RACE AHMET CEM PEKPAK ΚΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ DON SIRTOUF ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ESCHINI PARIS
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΑΡΑ / SARA ΝΤΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΣΑΡΑ / SARA ΝΤΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ KARDAMILI'S ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΡΑ / SARA ΝΤΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ZARA DE LA PALMOSA ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ZARA DE LA PALMOSA ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ DE LA PALMOSA ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ZARA DE LA PALMOSA ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ      
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PARK RAJKAL ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ PERLA ΠΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ KOTINOS ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΠΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
  DI IOANNINA ΠΑΠΠΑΣ ΒΥΡΩΝ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ABBAGLIANTE AMENDOLA ANIELLO ESCHINI PARIS
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ PERLA ΠΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ESCHINI PARIS
       
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΣΕΤΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ HEH DI GRAND VALLEY PASCAL ROGGER SIMEONS RICHARD
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     SIMEONS RICHARD
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HEH DI GRAND VALLEY PASCAL ROGGER SIMEONS RICHARD
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ BORA DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ ΔΗΜ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ BORA DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ ΔΗΜ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ ΔΗΜ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ BORA DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ ΔΗΜ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
       
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ MITAKOS VENTUS RONTI ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ MITAKOS VENTUS ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ MITAKOS VENTUS RONTI ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
       

 


Κύπελλο Ελλάδος 2014-2015

Αποτελέσματα Kυπέλου Ελλάδος 2014-2015 Βρετανικών και Ηπειρωτικών Δεικτών

  ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΚΥΝΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ CALDERA'S GENESIS PIKO ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ NEGUS DEL ZAGLAS ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ CALDERA'S GENESIS ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ DEL ZAGLAS ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ CALDERA'S GENESIS PIKO ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ NEGUS DEL ZAGLAS ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ GIANNI DEL DUDA ΠΑΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ CIMA SIRTOUF ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ONE DREAM KOSMAS ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ GEA VAGICHEVA NATALI VASCHCHENKO LEONID
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ONE DREAM KOSMAS CASPER ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     GAVRILOVIC DEJAN
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ DON SIRTOUF ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ CIAO SIRTOUF ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ SIRTOUF ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ DEMO SIRTOUF PAGALI & GALLI ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ DON SIRTOUF ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ESCHINI PARIS
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ HUGO ΣΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ADORA BELLA DI ZAMPRA ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ BELLA DI ZAMPRA ΖΑΜΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ CARLOS DEL NENKOVSKI CARELLA DONATO GAVRILOVIC DEJAN
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ADORA BELLA DI ZAMPRA ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     GAVRILOVIC DEJAN
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PARK RAJKAL ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ PERLA ΠΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ PSIHARIS VENTUS ΨΥΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ MARCI MARTELLI ROMANO ESCHINI PARIS
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ PSIHARIS VENTUS TUKO ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Μ. & ΨΥΧΑΡΗΣ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ESCHINI PARIS
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ RED ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ RED ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ SON ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ LON DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ ΔΗΜ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ MOLY DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ ΔΗΜ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ ΔΗΜ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ SON ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ LON DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ ΔΗΜ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ HULLOTE FRANCOIS FRANCOIS
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ HULLOTE FRANCOIS FRANCOIS
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ MITAKOS VENTUS ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HULLOTE FRANCOIS FRANCOIS
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ MITAKOS VENTUS RONTI ΜΗΤΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     FRANCOIS
 
 
 
 


  

Κύπελλο Ελλάδος 2013-2014

Αποτελέσματα Kυπέλου Ελλάδος 2013-2014 Βρετανικών και Ηπειρωτικών Δεικτών
  ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΚΥΝΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ PIRSOS DE LA BORGHESIA ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ DELLA BORGHESIA ΧΗΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΠΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ PIRSOS DE LA BORGHESIA ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ CIMA SIRTOUF ΜΙΑΟΥΔΗΣ Ι.- ΚΛΩΝΑΡΗΣ Μ. ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ CIMA SIRTOUF ΜΙΑΟΥΔΗΣ Ι.- ΚΛΩΝΑΡΗΣ Μ. ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ SIRTOUF ΦΟΥΤΡΗΣ Ι. & ΦΟΥΤΡΗΣ Κ.  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ GIANNI DEL DUDA SORMAZ DULE ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ CIMA SIRTOUF ΜΙΑΟΥΔΗΣ Ι.- ΚΛΩΝΑΡΗΣ Μ. ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ VORRAS ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ CIAO SIRTOUF ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ SIRTOUF ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ DEMO SIRTOUF PAGALI & GALLI ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ VORRAS ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ MPLEK DI LOUMARIO ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤ. & ΠΑΠΠΑ ΠΑΡ. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ HONDA ΣΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ DI LOUMARIO ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ GRETA ΠΡΕΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ GREGORIOU CONSTANTINOS
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ MPLEK DI LOUMARIO ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤ. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     GREGORIOU CONSTANTINOS
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΪΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TAYGETOS OF MATHIOPOULOS ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ OF MATHIOPOULOS ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ABBAGLIANTE AMENDOLA ANIELLO ESCHINI PARIS
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ TAYGETOS OF MATHIOPOULOS ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ESCHINI PARIS
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ABBIE TOU PETROCHILOU ΚΕΛΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ABBIE TOU PETROCHILOU ΚΕΛΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ TOU PETROCHILOU ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΘΩΜΑΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ABBIE TOU PETROCHILOU ΚΕΛΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΕΤΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ABBIE TOU PETROCHILOU ΚΕΛΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ABBIE TOU PETROCHILOU ΚΕΛΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ TOU PETROCHILOU ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΘΩΜΑΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ABBIE TOU PETROCHILOU ΚΕΛΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ BORA DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ Δ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  LON DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ Δ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ BORA DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ Δ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ Δ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ BORA DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ Δ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  LON DE SAINT LONE ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ Δ. & ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
       
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ FIUME DE LA VALLEE DU NEBBIU LOMBARDI J.F. MAIQUES
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ HEMA DES GENETS DE L'AZUR M. OFFRE PASCAL J.F. MAIQUES
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ LA FOLLIE DE LA CHASSE ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ FIUME DE LA VALLEE DU NEBBIU LOMBARDI J.F. MAIQUES
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ FAUST LA FOLLIE DE LA CHASSE ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ     J.F. MAIQUES
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κύπελλο Ελλάδος 2013-2014 Κύπελλο Ελλάδος 2013-2014 »